Dinaminis zondavimas

 

Dinaminis zondavimas – tai automatizuotas arba rankinis zondo su antgaliu įkalimas į gruntą plakto pagalba. Šis metodas nusako gruntų pasipriešinimą kūgio smigimui. Ant štangos prisukamas kūgio pavidalo antgalis. Zondas įkalamas į gruntą smūgių pagalba su plaktu, kurio svoris ir kritimo aukštis yra pastovūs ir atitinką įrangos tipą. Zondo vertikalumas palaikomas specialiu įtaisu. Tyrimo gylis gali siekti iki 30 m, o zonduojant gręžinyje ir giliau.

Dinaminis zondavimas dažniausiai atliekamas inžineriniuose gruntų tyrimuose, kai reikia išskirti grunto sluoksnius didesniuose gyliuose, kurie perdengti stiprių gruntų sluoksniais. Dėl skaičiavimo metodikų trūkumų, tyrimų metu gauti duomenys sunkiai panaudojami tolimesniuose geotechninio projektavimo darbuose. Todėl dažnai stengiamasi DP bandymo duomenis susieti su statinio zondavimo (CPT) metu gautais rodikliais. Šios sąsajos gali būti tiesioginės ar netiesioginės, per tam tikrus grunto savybių rodiklius. Dažniausiai naudojama netiesioginė sąsaja yra per tarpinį santykinį tankumo rodiklį (ID).