Ekogeologiniai tyrinėjimai (teritorijos užterštumo tyrimai)

 

 

Ekogeologinio tyrimo tikslas – ištirti teritorijos grunto ir gruntinio vandens užterštumą, įvertinant galimą neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Ekogeologinis tyrimas atliekamas pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą. Tyrimus gali sudaryti trys etapai: preliminarus, detalus ir papildomas.