Geotechnikos laboratorija

Laboratoriniai tyrimai yra vienas iš etapų atliekant inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Lauko darbo metu iš gręžinių paimami suardytos ir nesuardytos struktūros mėginiai, kurie yra pristatomi į laboratoriją. Iš paimtų grunto mėginių nustatome fiziknes ir mechanines savybes. UAB “Rapasta” geotechninėje laboratorijoje nustatomi šie bandymai: