Gręžinių gręžimas

Atliekant inžinerinius geologinius tyrimus, gręžinių gręžimas vykdomas šalia lauko tyrimų bandymų vietų ir leidžia litologiškai aprašyti gruntą, įvertinti požeminio vandens slūgsojimo gylį, paimti suardytos ir nesuardytos sandaros tiriamo grunto bandinius ar pavyzdžius.

Gręžiniai gręžiami sraigtiniu ir koloniniu būdu, priklausomai nuo to, koks yra tyrimų tikslas, būsimo statinio lygis, tyrimų geotechninė kategorija ir grunto tipas. Taip pat, priklausomai nuo to, kokios kokybės reikalingi grunto bandiniai. Įprastai tokių gręžinių gylis siekia iki 20-25 m. Sraigtinio gręžimo metu naudojami nuo 100 iki 180 mm sraigtai. Gręžiniai gręžiami vykdant ir hidrogeologinius bei ekogeologinius tyrimus. Priklausomai nuo gręžinių gylio, hidrogeologinių sąlygų ir grunto tipo naudojami koloninis, rečiau kalamasis ir sraigtinis gręžimo būdai.