Kasinių kasimas

Atliekant inžinerinius geologinius tyrinėjimus prie esamo pastato, reikalingi atkasti esamo pastato pamatus. Atkasus pamatą reikia nustatyti jo įgilinimą, būklę ir konstrukciją. Projektuojant pastatą šalia esamo pastato, ar vykdant pastato rekonstrukciją, reikalingą įsivertinti esamo pastato pamatų būklę, sandarą bei įgilinimą, norint išvengti padarinių vykdant statybos darbus arba padidinus esamo pastato apkrovą.